Estrella

Tävlingsregler och villkor

Stundtävling

 

Tävlingen pågår från publicering till 18 mars 2024 kl 23:59.

Tävlande måste vara bosatt i Sverige. Är tävlande under 18 år behövs målsmans godkännande. Estrella ansvarar inte över de tekniska möjligheterna att delta i tävlingen eller utnyttja vinsten. Anställda på Estrella och deras familjer kan ej delta i tävlingen.

Vinnare väljs ut löpande av Estrella och kan inte överklagas. Vinnare kontaktas via mail. Om den kontaktade vinnaren inte svarar inom 24 timmar kan vinsten gå vidare. Estrella ansvarar inte för vinsten efter att den lämnat Estrella. Borttappat-, icke uthämtad-, icke utnyttjad-, eller skadad vinst ersätts ej.

Vinsten består av antingen ett litet eller ett stort sponsringspaket från Estrella. Det lilla sponsringspaketet innehåller 2 påsar Estrellasnacks till ett värde av ca 60 kr. Det stora sponsringspaketet innehåller 18 påsar blandade Estrellaprodukter samt Estrella merch (keps, totebag och snacksskål eller motsvarande) till ett värde av ca 700 kr. Produkter som skickas till vinnare kan variera och skilja sig åt från det som visas i kampanjmaterialet.

Vinsten kan inte bytas mot pengar, kuponger eller andra produkter.

Genom att delta i tävlingen bekräftar du att du har godkännande från alla medverkande personer som förekommer i ditt bidrag. Du bekräftar även att du innehar upphovsrätten för fotografiet eller har tillåtelse från upphovsmannen att delta i tävlingen.

Du godkänner att Estrella får använda ditt tävlingsbidrag i marknadsföring. Du samtycker till att Estrella har rätt att göra mindre retuscheringar i ditt bidrag, exempelvis för att dölja eller minska intrycket från andra varumärken, symboler, personer som inte har godkänt medverkan, och liknande. Redigering sker med diskretion.

Genom att delta i tävlingen samtycker du till att Estrella hanterar din bild och dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och Estrellas integritetspolicy. Du samtycker till att externa parter får hantera dina uppgifter i syfte att hantera tävlingen.

Estrella förbehåller sig rätten att ändra regler & villkor under tävlingens gång samt att diskvalificera bidrag.

 

Kvittotävling

Villkor för lotteri
Lotteriet pågår från publicering till 18 mars 2024 kl 23:59.

Tävlande måste vara bosatt i Sverige. Är tävlande under 18 år behövs målsmans godkännande. Estrella ansvarar inte över de tekniska möjligheterna att delta i tävlingen eller utnyttja vinsten. Anställda på Estrella och deras familjer kan ej delta i tävlingen.

10 vinnare väljs ut slumpmässigt av Estrella och kan inte överklagas. Vinnare kontaktas via epost. Om den kontaktade vinnaren inte svarar inom 24 timmar kan vinsten gå vidare. Estrella ansvarar inte för vinsten efter att den lämnat Estrella. Borttappat-, icke uthämtad-, icke utnyttjad-, eller skadad vinst ersätts ej.

Vinsten består av en årsförbrukning av blandade Estrellasnacks till ett värde av ca 1500 kr. Vinsten kan inte bytas mot pengar, kuponger eller andra produkter.

Genom att delta i lotteriet samtycker du till att Estrella hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och Estrellas integritetspolicy. Du samtycker till att externa parter får hantera dina uppgifter i syfte att hantera lotteriet.

Estrella förbehåller sig rätten att ändra regler & villkor under tävlingens gång samt att diskvalificera bidrag.